Samen 0 Medium

Community building

Hoofddoelstelling
Wij hebben met verschillende gemeenschappen en diverse culturen uit verschillende landen te maken. Wij zijn allemaal afstammelingen van Afrika en willen binnen deze verscheidenheid werken aan eenheid. De eenheid is te zoeken in thema’s die ons allen aangaan. Allereerst is het van belang dat de gemeenschap gebruik kan maken van alle basisvoorzieningen. Denk aan arbeid, huisvesting, gezonde voeding en culturele ontmoeting. Wat ons bij elkaar moet brengen is het vormen van een institutie die ons gezicht is naar de Nederlandse samenleving op politiek en sociaal maatschappelijk niveau.

Uitwerking
1.  Het benaderen van alle bekende Afro-groeperingen in Nederland en aangeven wat de Decade voor hen zou kunnen betekenen. Hen bekend maken met de hoofdlijnen en de projecten die zullen gaan lopen en hen in de gelegenheid stellen om een eigen inbreng te formuleren en mee te doen aan de projecten.

2.  Het vakbond-principe hanteren zodat de Afro-gemeenschap zich kan verenigen en impact kan hebben op bepaalde politieke besluiten of zelf proposities kan indienen.

3.  Herstructureren van diversiteitscommissies in het onderwijs, de zorg, het werkgelegenheidsdomein, Kunst en Cultuur etc, zodat er een goede balans tussen westers en niet-westerse afkomst ontstaat evenals een goede balans tussen jong/oud, man/vrouw. Op die manier kan beleid omtrent diversiteit gemaakt worden, niet alleen voor, maar ook door en met mensen van niet-westerse afkomst.