Samen 0 Medium

Cultureel Centrum & Afrikahuizen

Hoofddoelstelling

Er is een grote behoefte aan een fysiek centrum waar zoveel mogelijk informatie over Afrika en de Afrikaanse diaspora verzameld is en wordt. Het moet een modern (ook digitaal) centrum worden waar zoveel mogelijk informatie wordt verzameld, onderzocht en uitgedragen. Er moet zoveel mogelijk contact zijn met alle van belang zijnde organisaties in de wereld. Er moet een constante impuls uitgaan op alle gebieden waar Afrikaanse erfgenamen zich kunnen ontwikkelen en uiten (bv cultuur, educatie en bedrijvigheid). Het is noodzakelijk om regionale centra te ontwikkelen die samenwerken met genoemd Centrum en genoemd impuls regionaal doorgeven.

Uitwerking

1.  Een landelijk cultureel centrum opzetten (het liefst) in het midden van het land, waar Pan-Afrikaans erfgoed (kunst, cultuur, geschiedenis & literatuur) wordt verzameld, onderzocht, ontsloten en verspreid. Een gemeenschappelijk centrum met maatschappelijke en commerciële voorzieningen (kenniscentrum, museum, theater, vergaderzaal/zalen, kantoorruimten, restaurant, enz). Hiervoor is eerst een inventarisatie nodig van de huidige, reeds bestaande, (regionale) locaties en organisaties die zich al bezig houden met het genoemde erfgoed.

2.  Regionale Afrikahuizen opzetten, waar de doelgroep op lokale niveaus zich verzamelt, gedachten en kennis uitwisselt, gemeenschappelijke activiteiten organiseert en gezamenlijke belangen behartigt. Denk hierbij aan een Afrikahuis in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam maar ook verder het land in, Groningen, Nijmegen, Tilburg, Heerlen, Middelburg.