Samen 0 Medium

Diversiteits instituties

Hoofddoelstelling
We leven momenteel in een steeds meer heterogene samenleving en moeten zorgen dat iedereen zich herkent in de leidinggevende instituties. De instituties hebben de taak om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij die samenleving. Om dit te bereiken moeten ze een afdruk worden van de samenleving. Geruime tijd is dit niet ingezien en is er een achterstand ontstaan. Die achterstand moet zo snel mogelijk verdwijnen.

Uitwerking

Hoofddoelstelling
We leven momenteel in een steeds meer heterogene samenleving en moeten zorgen dat iedereen zich herkent in de leidinggevende instituties. De instituties hebben de taak om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij die samenleving. Om dit te bereiken moeten ze een afdruk worden van de samenleving. Geruime tijd is dit niet ingezien en is er een achterstand ontstaan. Die achterstand moet zo snel mogelijk verdwijnen.

Uitwerking
1.  Het geven van diversiteitstrainingen aan  politie, rechtbank, onderwijs, gemeenten, GGD, IND en andere belangrijke officiële organisaties. Onderdeel daarvan moet ook zijn de achtergronden van de Afrikaanse cultuur.

2.  Het geven van diversiteitstrainingen aan het bedrijfsleven. Onder andere om de vooroordelen bij het aannemen van personeel weg te nemen.

3.  Het stimuleren van verbanden tussen overheid en bedrijvigheid met Afrikaanse organisaties en de meerwaarde daarvan benadrukken.