Samen 0 Medium

Excuses & Reparaties

Hoofddoelstelling
Bewerkstelligen dat de maatschappij en de politiek zover komen dat er uiteindelijk excuses worden aangeboden m.b.t. de slavernij en trans-Atlantische slavenhandel. Daarbij hoort ook een regeling voor “reparation “.

Uitwerking
1.  Lobbyen bij de politiek voor spijtbetuiging en reparatie (van de overheid) aan de nazaten van de slachtoffers van 300 jaar slavenhandel. Analyse maken van de schade die door nazaten van slachtoffers zijn opgelopen vanwege deze handel.

2.  De uitslagen van de analyse omrekenen in humane en materiele waarde (ter compensatie aan de nazaten).