Samen 0 Medium

Ontsluiting & Onderzoek Afrikaanse geschiedenis

Hoofddoelstelling
De maatschappij doordringen van de historische en culturele banden met Afrika.

Uitwerking
1.  Onderzoek verrichten naar de Afrikaanse geschiedenis en cultuur en de bevindingen in verband brengen met Nederland.

2.  Resultaten van de onderzoeken delen met belangrijke instituties en verspreiden binnen de Nederlandse samenleving.

3.  Beeldmateriaal, voorstellingen, tentoonstellingen en tv- en lesprogramma’s creëren en inzetten ter ontsluiting van de Afrikaanse geschiedenis en cultuur binnen de Nederlandse samenleving.

4.  Acties voeren voor brede aandacht voor en bij de nationale herdenking rondom de afschaffing van de trans-Atlantische slavenhandel.