Samen 0 Medium

Monitoring & Rapportage

Hoofddoelstelling

Overzicht krijgen en houden over de plannen en uitvoering daarvan tot en met eind 2024. Effectieve rapportage aan de opdrachtgevers en aan de gemeenschap.

 

Uitwerking

1.  Vaststelling nul-situatie en alle doelen die uiteindelijk bereikt moeten worden. Daarbij de tussendoelen aangeven op een tijdlijn.

2.  Een volgsysteem creëren waarin alle DECADE projecten (openlijk) voor iedereen toegankelijk en zichtbaar zijn.

3.  Monitoren en periodiek rapporteren wat er gedurende 10 jaar wordt bereikt. Rapportage aan de gemeenschap en aan de overheid.

4.  Verstoringen detecteren, analyseren en elimineren.