Samen 0 Medium

Onderwijs

Hoofddoelstelling
In het onderwijsinstituut vindt vorming en ontwikkeling plaats. Een evenwichtige beeldvorming m.b.t. zwart en wit is een essentieel element om te zorgen dat onze (jonge) kinderen een eerlijk beeld krijgen en houden van de samenleving. We kunnen bijvoorbeeld denken aan het gebruiken van een niet-Eurocentrisch curriculum. Door hiervan uit te gaan en gebruik te maken van de expertise van de Afro-gemeenschap kunnen we een onderwijssysteem creëren die bij alle kinderen en de tegenwoordige multiculturele maatschappij past. Met andere woorden wij willen meer regie in eigen hand en meer invloed uitoefenen om te komen tot een meer evenwichtig onderwijssysteem.

Uitwerking
1.  Werken aan meer vertegenwoordiging (minstens 20%) van mensen van Afrikaanse afkomst in de organisaties die het beleid vormgeven omtrent lesmateriaal (SLO etc).

2.  Minstens 50 schoolbezoeken (10 maanden lang 5 scholen per maand) per jaar realiseren om daar bewustwording te creëren en middels theater, workshops en dergelijke, voorlichting te geven over het slavernijverleden van Nederland. Maar ook stimuleren van het zelfvertrouwen van kinderen met een migranten achtergrond (bv door gebruik van zwarte rolmodellen).