Samen 0 Medium

Politie & Justitie

Hoofddoelstelling
Zorgdragen voor een gelijke toepassing van wetten en regels jegens alle burgers. Met name jegens mensen van Afrikaanse afkomst.

Uitwerking
1.  Landelijk overleg tot stand brengen tussen de politie en de gemeenschap van mensen van Afrikaanse afkomst. Daarbij moeten het welzijn, de rechten en plichten van deze doelgroep centraal staan.

2.  Analyse van oordelen en uitspraken, op basis van rassendiscriminatie, vooroordelen en stereotypering m.b.t. mensen van Afrikaanse afkomst.

3.  Verbeteren van de perspectieven voor ex-gedetineerden van Afrikaanse afkomst en voorkomen dat ze terugvallen in de (draaideur) criminaliteit.