Samen 0 Medium

Transparantie & Communicatie

Hoofddoelstelling

Zorgdragen voor een transparante communicatie met de doelgroep (= civil society), de overheid en de uitvoerders ten aanzien van de uitwerking van de 12 Prio-Thema’s.

Uitwerking

1.  Communicatiekanalen (social media netwerken, lokale TV & Radio stations, websites, nieuwsbrief, bloggen, vlogs,etc.) opzetten waar nodig. De gemeenschap op lokaal niveau beluisteren en inlichten over de ontwikkelingen rondom de DECADE.

2.  Relevante organisaties informeren en benaderen in verband mert samenwerking.

3.  Een overkoepelend communicatieplatform oprichten waar alle bestaande platforms ten behoeve van de (zwarte) gemeenschap samenwerken aan collectieve doelen.