Samen 0 Medium

Cultuurspecifieke zorg

Hoofddoelstelling
Onze gemeenschappen hebben naast de reguliere zorg ook zorgen rondom hun gezondheid op sociaal-psychisch gebied. Het is duidelijk dat bepaalde ziekten vaker voorkomen bij mensen van Afrikaanse afkomst. Deels is dat genetisch bepaald, deels door voeding en deels door de omgeving en omstandigheden waarin men opgroeit.
Veel medici en andere hulpverleners zijn hiervan niet op de hoogte.
Het is dan ook zeer belangrijk om dit onder de aandacht te brengen van de gemeenschap en van de hulpverleners. Juiste voeding kan veel ziekten helpen voorkomen. Bij een tijdige en passende hulpverlening kan het zorgbudget drastisch worden verminderd en het levensgeluk noemenswaardig vergroot worden.
Op psycho-sociaal gebied moet rekening worden gehouden met het feit dat veel psychische aandoeningen kunnen ontstaan door de sociaalmaatschappelijke positie waarin vele Afrikaanse Nederlanders zich bevinden. Ook daar is voorkoming en de juiste aandacht vereist.

Uitwerking
1.  Bewustwording creëren bij de zwarte gemeenschap evenals de overheid en zorginstellingen dat de zorgbehoefte van mensen van Afrikaanse afkomst anders is dan die van mensen van westerse afkomst.

2.  Bespreekbaar maken/krijgen van cultuurspecifieke zorg om zo het stilzwijgend lijden dat kan leiden tot psychische en lichamelijke klachten, te doorbreken. Dit zijn klachten die mogelijk leiden tot het kiezen van het verkeerde pad of zelfs kunnen leiden tot zelfmoord.

3.  Bevorderen van fysieke gezondheid middels sport en eetgewoonten specifiek voor mensen van Afrikaanse afkomst (zoals Cooking back to our roots van Stichting Know Better Do Better). Doel is om hiervoor eigen tv-, radio- en schoolprogramma’s te ontwikkelen.

4.  Het curriculum en gereedschap dat wordt gehanteerd door psychologen en maatschappelijk werkers moet verrijkt worden met informatie over de achtergronden van mensen van Afrikaanse afkomst. Wellicht kan dit toenemen door te bevorderen dat er meer instroom in het studie- en vakgebied is, van mensen uit genoemde doelgroep.